dr inż. Mirosław Nejman

Miroslaw Nejman

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem

ul. Narbutta 86 pok. 129
02-524 Warszawa

konsultacje: pon. godz. 13-14

miroslaw.nejman@pw.edu.pl
m.nejman@zaoios.pw.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4418-019X
ResearchGate

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57049/

 Certyfikowany programista LabVIEW (CLAD

 Członek STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH 

Certyfikat Agile PM

Specjalizacja:
- programowanie LabVIEW
- cyber-fizyczne systemy
- obróbka skrawaniem

Udział w projektach badawczych:

 • KITT4SME (kierownik)
  "platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy uptake by SMEs"; Zestawy sztucznej inteligencji dostępne na platformie do łatwego wdrażania przez MŚP; H2020-DT-ICT-03-2020; (1.10.2020 - 31-03-2024)
  (http://kitt4sme.eu/)

 • IPAE
  "Industry 4.0 w inżynierii produkcji i aeronautyce" (IPAE - Industry 4.0 in Production and Aeronautical Engineering) NAWA (1.12.2018-30.06.2022)
 • CYBERTECH
  „System ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych” Projekt INNOLOT POIR.01.02.00- 00-0013/15 (2016-2020)
 • INNOGEAR
  Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych, NCBiR, 11-03-2014, INNOLOT/I/10/NCBR/2014, (11.03.2014 - 30.06.2017)
 • CASELOT
  Zaawansowane techniki wytwarzania kadłubów silników lotniczych, NCBiR, 19-12-2013, INNOLOT/I/9/NCBR/2013, (19.12.2013 - 31.12.2015)
 • REALISM
  Real-Time In Situ Monitoring of Tool Wear in Precision Engineering Applications, Project ID: 315067; FP7-SME-2012; (1.01.2014 do 31.12.2015) 
 • AERONET
  Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-00-015/08-00; (01.07.2008 - 31.12.2015)
 • LAUNCH-MICRO 
  MicroTechnologies for Re-launching European Machine Manufacturing SMEs; Project ID: 11795; FP6-NMP (1.10.2005 - 31.12.2009)

Publikacje:

2021

Szulewski P., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., "Efektywność pozyskiwania energii z drgań dla bezprzewodowych urządzeń IoT (Effectiveness of vibration energy harvesting for wireless IoT devices)", Mechanik, 11/2021, 6-13, DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2021.11.15

Bombiński, S.; Kossakowska, J.; Nejman, M.; Haber, R.E.; Castaño, F.; Fularski, R. Needs, Requirements and a Concept of a Tool Condition Monitoring System for the Aerospace Industry. Sensors 2021, 21, 5086. https://doi.org/10.3390/s21155086

Gevorkyan, E.; Rucki, M.; Sałaciński, T.; Siemiątkowski, Z.; Nerubatskyi, V.; Kucharczyk, W.; Chrzanowski, J.; Gutsalenko, Y.; Nejman, M. Feasibility of Cobalt-Free Nanostructured WC Cutting Inserts for Machining of a TiC/Fe Composite. Materials 2021, 14, 3432. https://doi.org/10.3390/ma14123432

2020

Castano, F., Haber, R. E., Mohammed, W. M., Nejman, M., Villalonga, A., & Lastra, J. L. M. (2020). Quality monitoring of complex manufacturing systems on the basis of model driven approach. Smart Structures and Systems, 26(4), 495–506. https://doi.org/10.12989/SSS.2020.26.4.495

W. M. Mohammed, M. Nejman, F. Castaño, J. L. Martinez Lastra, S. Strzelczak and A. Villalonga, "Training an Under-actuated Gripper for Grasping Shallow Objects Using Reinforcement Learning," 2020 IEEE Conference on Industrial Cyberphysical Systems (ICPS), Tampere, 2020, pp. 493-498, doi: 10.1109/ICPS48405.2020.9274727

2019

Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., Jemielniak K., "Experimental verification of dependence of the cutting forces prediction accuracy on the uncut chip cross section modeling in turning", Procedia CIRP Volume 79, 2019, Pages 51-56, https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.010

Szulewski P., Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., "Intelligent sensors in modern machine tools", Mechanik, eng., 11/2019, ISSN 0025-6552, pp. 686-692, DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.91

2018

Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., Jemielniak K., "Relation between Power and Linear Model of Dynamic Cutting Coefficients", 11th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, CIRP ICME ‘17, ang., Volume 67, pp. 274-277, DOI: doi.org/10.1016/j.procir.2017.12.212

Szulewski P., Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., "Aktywne systemy monitorowania procesu skrawania dla Przemysłu 4.0", Mechanik, pol., 03/2018, ISSN 0025-6552, pp. 183-189, 03, DOI: doi.org/10.17814/mechanik.2018.3.34

2017

Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., Jemielniak K., "Cutting force coefficients determination using vibratory cutting", 10th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '16, ang., Procedia CIRP 62, pp. 205-208, DOI: 10.1016/j.procir.2016.06.091

2016

Balsamo V., Caggiano A., Jemielniak K., Kossakowska J., Nejman M., Teti R., "Multi sensor signal processing for catastrophic tool failure detection in turning "; 48th CIRP Conference on MANUFACTURING SYSTEMS ; 24 - 26 June 2015, Ischia (Naples), Italy; Procedia CIRP, Volume 41, 2016, Pages 939-944

Downey J., O’Sullivan D., Nejman M., Bombinski S., O’Learye P., Raghavendra R., Jemielniak K., "Real Time Monitoring of the CNC process in a Production Environment - the Data Collection & Analysis Phase"; 48th CIRP Conference on MANUFACTURING SYSTEMS ; 24 - 26 June 2015, Ischia (Naples), Italy; Procedia CIRP, Volume 41, 2016, Pages 920–926

Bombiński S., Błażejak K., Nejman M., Jemielniak K., "Sensor Signal Segmentation for Tool Condition Monitoring"; 7th HPC 2016 – CIRP Conference on High Performance Cutting; Procedia CIRP, Volume 46, 2016, Pages 155–160

Brzeziński M., Mońka G., Nejman M., "Modernizacja stanowiska wyznaczania naprężeń własnych w warstwie wierzchniej metali według koncepcji Waisman-Phillips", Inżynieria Powierzchni, polski, 21, ISSN 1426-1723, 2016, pp. 36-41

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., „Identification of dynamic cutting force coefficients by direct measurement of cutting forces during vibratory cutting"; Journal of Machine Engineering, Vol. 16, No. 3, 2016, Pages 47-57

Bombiński S., Błażejak K., Nejman M., "Możliwości zastosowania sieci neuronowej RBF do diagnostyki zużycia ostrza w systemie online", Mechanik, 2016.8-9, polski, ISSN 0025-6552, pp. 1056-1057

2015

Downey J., Bombiński S., Nejman M., Jemielniak K. „Automatic multiple sensor data acquisition system in a real-time production” 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, Capri, Naples, Italy; 06/2014; Procedia CIRP, Volume 33, 2015, Pages 215-220

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., „Badanie dynamicznych współczynników sił skrawania podczas ortogonalnego toczenia stali” (Investigation of dynamic cutting force coefficients during orthogonal turning of steel) Mechanik 2015.3, polski, ISSN 0025-6552, pp. 16-22

J. Downey, D. O’Sullivan, M. Nejman, K. Jemielniak; R. Raghavendra; "Tool condition monitoring for the prevention of catastrophic tool failure in turning "; 32nd International Manufacturing Conference ; Queens University Belfast; 2015, 2nd - 4th September

Nejman M., Kossakowska J., Błażejak K., Dobrzyński M.; "Badanie przydatności macierzy mikrofonów do diagnostyki stanu ostrza przy toczeniu", Mechanik, 2015.8-9, polski, ISSN 0025-6552, pp. 130-138

Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Jemielniak K.; "Porównanie dynamicznych współczynników sił skrawania zmierzonych w czasie występowania drgań samowzbudnych dla ostrej i zużytej krawędzi skrawającej", Mechanik, 2015.8-9, pol., ISSN 0025-6552, pp. 98-104

Szulewski P., Nejman M.; "Możliwości wykorzystania bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych w otoczeniu obrabiarki", Mechanik, 2015.8-9, polski, ISSN 0025-6552, pp. 524-532

Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., Jemielniak K.; "Weryfikacja dynamicznej charakterystyki procesu skrawania przez porównanie teoretycznej i doświadczalnej granicy stabilności", Mechanik, 2015.12, Polski, ISSN 0025-6552, pp. 61-63

2014

Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Jemielniak K. "Wpływ charakterystyki toru pomiarowego na bezpośredni pomiar siły skrawania w czasie występowania drgań", Mechanik 2014, Polski, ISSN 0025-6552, pp. 400-407

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., "Wyznaczenie dynamicznych współczynników sił skrawania poprzez bezpośredni pomiar siły skrawania w czasie występowania drgań", Mechanik 2014, Polski, ISSN 0025-6552, pp. 31-38

2013

Jemielniak k., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R.; "Wyznaczanie dynamicznych współczynników sił skrawania metodą doświadczalną", Mechanik, 2013, ISSN 0025-6552, pp. 708, 563-570

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R. "New method of dynamic cutting force coefficients determination", International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, 1, 978-91-7501-892-8, pp. 159-166, October, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

2012

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D.; Analityczne i numeryczne wyznaczanie granicy stabilności przy toczeniu, Inżynieria Maszyn, 2012, 17, 1, 81-92.

2010

Jemielniak K., Nejman M., Kossakowska J.; Analiza przydatności sygnału AE do Diagnostyki stanu freza podczas obróbki płyty wiórowej, rozdział w książce „Obróbka Skrawaniem 4”, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IOS, 2010, str. 441-448

Kossakowska J., Jemielniak K., Nejman M.; Optymalizacja toczenia zgrubnego Inconelu 625; rozdział w książce „Obróbka Skrawaniem 4”, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IOS, 2010, 389-396

2008

Jemielniak K., Nejman M., Wykorzystanie sygnałów emisji akustycznej i sił skrawania do nadzorowania stanu narzędzia przy mikrofrezowaniu, rozdział w książce „Obróbka Skrawaniem 2 – Innowacje”, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IOS, 2008, str. 292-299

2006

Jemielniak K., Nejman M.; Applicability of vibration, acoustic pressure and acoustic emission signals for tool condition monitoring while machining of wood materials, I Jubileuszowa Konferencja Naukowa; Technologia Maszyn i Automatyzacja Produkcji w Dobie Społeczeństwa Informacyjnego; Gdańsk, Czerwiec 2006

2005
Czarniak P., Górski J., Nejman M., Wilkowski J.; The acoustic noise signal sa an indirect source of information about the tool wear during the milling of chipboard and MDF, Annals of Warsaw Agricultural Univercity – SGGW, Forestry and Wood Technology No 56,2005: str. 123-125

Czarniak P., Górski J., Nejman M.; Using vibration signal for tool wear monitoring during the milling of laminated chipboard and MDF, Annals of Warsaw Agricultural Univercity – SGGW, Forestry and Wood Technology No 56,2005: str. 126-130